Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr.1: “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1: “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competenţelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea
Contract nr: POSDRU/153/1.1/S/138618
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 6514096,70 Lei

ANUNŢ

20.07.2015
Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unor Acorduri de parteneriat cu entitati, persoane juridice in vederea inlocuirii partenerului Federatia Nationala a Parintilor
Anuntul aici
Fisa de inscriere aici

ANUNŢ

03.10.2014 ANUNŢ REFERITOR LA INSCRIEREA ELEVILOR IN GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI ID 138618

ANUNŢ

Cursul de formare pentru expertii in educatie este programat in zilele: vineri 26( de la ora 14) , 27, 28 sept si 3 ( de la ora 14), 4, 5 oct. 2014 in locatiile din tabel.

ANUNŢ PENTRU CURSANŢI

Va rugam sa aduceţi dosarul personal, in doua exemplare, cu documentele enumerate in arhiva atasata(dosar personal), precum si copii dupa actele de studii, certificatul de nastere, casatorie si cartea de identitate.24.09.204 DOCUMENTE CURSANŢI

24.09.204 PROGRAM FORMARE EXPERŢI EDUCAŢIE

ACTIVITATE: MINUTA din 3.06.2014

ACTIVITATE: MINUTA din 26.05.2014