Obiectivul general al proiectului il constituie sprijinirea dezvoltarii si evaluarii sistematice a procesului de formare a competentelor cheie pentru 4100 de elevi din invatamantul liceal, in vederea sustinerii si promovarii cu succes a examenului de bacalaureat, prin intermediul unui program educational inovator, desfasurat la nivel multiregional, in regiunile Sud-Est si Sud Muntenia.

Formarea acestor competente la elevi va asigura, pe termen scurt si mediu, rezultate superioare la examenul de bacalaureat, precum si la alte examene si concursuri scolare, iar pe termen lung va asigura o adaptabilitate sporita la diverse contexte de invatare si munca, precum si o insertie facila ulterioara in invatamantul universitar sau pe piata muncii, la maturitate. Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung prin elaborarea, testarea si implementarea unui program unitar tip pregatire suplimentara, in vederea sustinerii examenului de bacalaureat, care va contribui la analiza necesarului de competente si formarea competentelor elevilor din invatamantul liceal, dupa cum urmeaza:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Obiectivele specifice sunt in concordanta cu cele ale DMI 1.1 direct, prin O1, O2 si O3 si indirect, prin O4.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice AP 1, de sprijinire a dezvoltarii unor traiectorii flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si imbunatatire a accesului la educatie si formare profesionala prin furnizarea de educatie si formare initiala si continua moderna si de calitate, prin organizarea si desfasurarea unor sesiuni de pregatire suplimentara inovatoare, adiacente cursurilor scolare, adresate elevilor din invatamantul liceal, dar si prin sesiuni de formare adresate personalului din invatamant.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale DMI prin:

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POS DRU prin formarea competentelor cheie ale elevilor si formarea competentelor specifice pentru ceilalti membri ai grupului tinta, rezultatul convergent al acestor sesiuni de formare inovatoare fiind acela de a sustine elevii din invatamantul liceal in a accede mai usor si eficient pe piata muncii.